Sunday, April 13, 2014

ТЕСТ 3: Основи од програмирање во C++

Share & Comment
C++ е виши програмски јазик кој првобитно е развиен во Bell Labs (Лабораторатоија на компанијата за телекомуникации Bell), од страна на Bjarne Stroustrup во 1979 како надополнување на програмскиот јазик C. С++ има широка употреба во софтверската индустрија, и останува еден од најпопуларните програмски јазици што некогаш биле создадени. 
Ако имате некакво познавање за програмирање во C++, односно ако го изучувате и сакате да ги приверите вашиете знаење кликнете овде за да го отворите првиот тест за основи од програмирањето во C++, на тој начин што го пишувате своето име и пишувате 12345 за пасворд. Вашите резултати можете да ги напишете подолу во коментар. 
Tags: , ,

Автор:

Ние сме блогери од прва година. Блогот е направен за целите на конкурсот „Кажи Нешто“.

0 коментари:

Post a Comment

 
Copyright © ONLINE ЖИВОТ | Designed by Templateism.com